Tjänster

Webbs Consulting erbjuder företag och organisationer, i Sverige och i Storbritannien, föreläsningar, workshops och omfattande coachningsprogram för personlig utveckling, ledarskaps- och affärsutveckling. Vårt yttersta mål är att kostnadseffektivt, för företaget och personalen, skapa bestående lönsamhets- och livskvalitetsförbättringar.

Pia Webbs framtagna affärsmodell, Webbs livskvalitetsmodell©, utgör grunden för verksamheten.

Seminarum/Workshops

Vi erbjuder skräddarsydda seminarium och workshops för personlig utveckling, ledarskaps- och affärsutveckling. Läs om Pia Webb´s inspirationsföreläsningar här

Personlig utveckling

Webbs Consulting erbjuder dig som företagsledare konfidentiella utvecklingssamtal inom personlig utveckling som förbättrar din egen livskvalitet samtidigt som det ökar lönsamheten för företaget.

Målet med coachningen i personlig utveckling är att du, genom reflektion och medvetna val, ska förbättra din befintliga situation och visualisera ditt framtida liv. Utvecklingssamtalen skräddarsys utifrån dina behov. Webbs livskvalitetsmodell© grundstommen i coachupplägget.

Kontakta oss för mer info och offert.

Företagsanalys

En enkätundersökning av befintlig situation utförs på medarbetare samt ledning. Enkätundersökningen berör Webbs livskvalitetsmodell©s samtliga 10 livskvalitetskällor. Resultatet av undersökningen ger en bra grund att arbeta utifrån, när man som företagsledare tar nästa steg och genomför ledarskaps- och affärsutvecklingscoachningen.

Kontakta oss för mer info och offert.

Ledarskapsutveckling

Webbs Consulting erbjuder dig som företagsledare konfidentiella utvecklingssamtal inom ledarskapsutveckling som förbättrar din egen livskvalitet och ledarroll samtidigt som det ökar lönsamheten för företaget.

Målet med ledarskapscoachningen är att du skall utvecklas som person och ledare, stärka dina kommunikationsfärdigheter och hitta vägen till positiv effektivitet i ditt ledarskap.

Ledarskapsutvecklingen är en mycket kreativ process som skräddarsys utifrån dina behov där Webbs livskvalitetsmodell© är grundstommen i coachningupplägget.

Kontakta oss för mer info och offert.

Affärsutveckling

Webbs Consulting erbjuder ledningsgrupper och egenföretagare coachning i affärsutveckling. Coachningsmodellen är ett mycket kostnadseffektivt och fokuserat sätt att utveckla och skapa tillväxt och lönsamhet i ett företag. När man har genomfört företagsanalysen (se ovan) har man en klar bild av företaget som underlättar affärsutvecklingsarbetet.

Coachningen berör i stora drag nedanstående frågeställningar:

– Var är ni idag?

– Vart vill ni komma?

– Hur kommer ni dit?

– Hur gick det?

Kontakta oss för mer info och offert.

big_arrow
Testimonials:

“With an exceptional energy and a big and warm heart Pia took me on a life changing journey. She gave me the tools to take control over my work as well as my personal life. I am forever grateful for the time spent with Pia! It gave me the energy and structure I really needed that spring and I still work on my life plan with Pias words ringing in my ears. What’s holding you back? Perhaps it’s just you?”  

/ Helena Kaså Winqvist (The Secretary, The Swedish Guide and Scout Council)  

“In my profession as CEO, I have been coached by Pia several times, and can give my very best recommendations. As a management and personal coach, she is very committed, and good at notice the companies benefits as well as the individuals. Her way of coaching me really helped me find my strengths as a professional and I grew as a person as well. She builds immediate trust and delivers on and beyond expectations. “Pia is a highly professional coach. Her positive and enthusiastic personality is an asset in all areas of coaching.”  

/ Johan Lantz CEO (Svensk konstruktionstjänst AB)

”Pia Webb has felt very knowledgeable and professional in what she does. Clear and forthright. Happy! She has asked precisely those questions that I have out of convenience avoided. Or not even thought about. Today I have a stronger self-esteem and I make more consious decisions in my life (at home and at work) which has had a positive effect on my role as a leader and as a wife/mum.”

/ A client who has been though the coaching programs for personal and leadership development.