Webbs Livskvalitetsmodell©: En lönsam investering

Genom att introducera Webbs Livskvalitetmodell© till din organisation, kommer du att inspirera dina medarbetare att utvecklas samtidigt som du uppnå hållbar framgång för din organisation. De skräddarsydda livskvalitetssatsningar sätter grunden för en trivsam och lönsam organisation där alla är vinnare!

Varför ska du studera Webbs Livskvalitetmodell©?

Modellen har potentialen att skapa ett hållbart win-win-koncept för din organisation.

Ökad produktivitet och lönsamhet

  • Motiverad personal
  • Rätt person på rätt plats
  • Minskad personalomsättning
  • Minskade kostnader för rekrytering
  • Minskad sjukfrånvaro
  • Minskad långtidsfrånvaro
  • Förbättrade relationer med kunder
  • Förbättrade relationer med leverantörer

Stärkt varumärke och rekryteringsmöjligheter

Medarbetarnas livskvalitet i fokus
Trivsamt och öppet klimat där alla säger vad de tycker
Modern och attraktiv arbetsplats
Webbs Livskvalitetsmodell©s huvudsakliga verktyg är Webbs Holistiska Coachinghjul™. Verktyget  har som mål att stödja varje individ till att skapa sig en bättre vardag ett steg i taget. Verktyget har många användningsområden. På en arbetsplats kan verktyget till exempel användas för; intervjuer, utvecklingssamtal, daglig planering.

Klicka på modellen nedan för att ladda ner en fullständig beskrivning av Webbs Livskvalitetsmodell©.

RSSWQuality_of_Life_Model

Rekommendationer

“The Webbs Quality-of-life model© program conceived by Pia is highly effective. It gives insights into ones inter-personal relationships, behavioral patterns, and leaderships styles. And these insights come in a natural way, as it were self-discovery. I must add that it is Pia’s sensitive and intelligence coaching that is really behind the phenomenal results once with the program. I highly recommend the program to those who are seeking to balance work, family, and health and emerge reinvigorated.”… Läs mer